Analiza konstrukcji budowlanych

Redakcja Aktualności

Strukturalne oprogramowanie BIM, w którym możliwa jest analiza konstrukcji budowlanych to duże wsparcie w rękach konstruktora. Nowoczesna technologia wpływa na jakość pracy, a także na jej efekt. Budownictwo nieustannie się rozwija i daje coraz większe możliwości. Wpływa to na szybkość tworzenia kolejnych obiektów.

W dobie ciągłej zabudowy, zaawansowanych kompleksów i nierzadko trudnych warunków, w jakich obiekty mogą się znaleźć (np. trzęsienie ziemi) konieczne są skuteczne rozwiązania. Dlatego analiza konstrukcji budowlanych to niemal podstawa pracy konstruktora. Podstawowe obliczenia dają bazę, jednakże pod uwagę należy wziąć wszystkie ewentualności.

Współczesny program dla inżynierii budowlanej jest odpowiedzią na problemy, przed jakimi stawiani są konstruktorzy. Strukturalne oprogramowanie BIM nie służy już tylko do tworzenia. Wiele czynności jest automatyzowanych, co pomaga wykluczyć ewentualne błędy, np. przy wpisywaniu poszczególnych wartości.

Program dla inżynierii budowlanej daje także wsparcie do zarządzania zmianami. Jest ono prostsze, co redukuje niemal do zera możliwość popełnienia błędu. Jest to istotne zwłaszcza, jeżeli nad jednym projektem pracuje kilka zespołów. Prosta komunikacja i maksymalnie intuicyjna współpraca są gwarantami dla poprawnej realizacji zlecenia.

Obecnie strukturalne oprogramowanie BIM może także jednocześnie umożliwiać analizę, o czym już wspomnieliśmy na początku. Program dla inżynierii budowlanej, taki jak np. ProtaStructure służy nie tylko do projektowania, ale także do analizy z użyciem MES, analizę sejsmiczną, a także analizę ścinania. Taka kompleksowość jest ogromnym ułatwieniem, a także postępem technologicznym.

Wybierając strukturalne oprogramowanie BIM warto zwrócić uwagę, z jakimi innymi narzędziami jest kompatybilne. Wspomniane wyżej rozwiązanie Prota https://www.protabim.pl/ współpracuje np. z Autodesk Revit, Tekla Structures, ArchiCAD, a także z innymi programami, obsługującymi pliki .IFC. Doceniają to szczególnie osoby i firmy, współpracujące z różnymi zespołami i kontrahentami.