IRONCAD, CZYLI PROFESJONALNY PROGRAM CAD 3D

Redakcja Aktualności

Wśród rozwiązań do projektowania jednym z najbardziej konkurencyjnych jest IronCAD, czyli nowoczesne oraz parametryczne oprogramowanie CAD 2D/3D. Łączy ze sobą możliwości modelowania dynamicznego (bezpośredniego) z modelowaniem parametrycznym. W konsekwencji tego użytkownicy mogą tworzyć modele 3D, ale również edytować wcześniej zaimportowane obiekty.

Projektowanie w środowisku 3D to fundamentalna funkcja, którą posiada każdy program CAD 3D. Taka technologia umożliwia wykluczenie wszelkich błędów, a także rzetelną analizę, czy nie występuje żadna kolizja między elementami w projekcie. CAD do projektowania automatycznie dopasowuje do siebie obiekty, rozpoznaje ich średnice oraz spełnia wymagania skomplikowanych projektów.

Program CAD 3D posiada katalogi z gotowymi kształtami 3D, których formę można parametrycznie dostosować do modeli, za pomocą rozbudowanych narzędzi. Taki zabieg zdecydowanie usprawnia proces tworzenia projektu oraz zapewnia oszczędność czasu. Użytkownik, pracując w IronCAD, decyduje czy chce być powiązany z historią, więc może usunąć istniejącą operację lub tylko część, z czego pozostałe elementy projektu pozostają nienaruszone.

Poza tym ten profesjonalny CAD do projektowania umożliwia zapis postępów swojej pracy w jednym pliku, ponieważ pliki części oraz zespołów są takie same. Mogą więc być zapisywane w katalogach, a następnie wykorzystywane w konkretnym projekcie, co jest jednoznaczne z szybszym dostępem do wszystkich elementów, których użytkownik potrzebuje w danej chwili.

Profesjonalne i intuicyjne oprogramowanie IRonCAD przeznaczone jest głównie dla inżynierów, którzy zajmują się projektowaniem m.in. rurociągów i węzłów cieplnych, konstrukcji aluminiowych, konstrukcji stalowych, czy wyrobów gumowych. Szerokie możliwości funkcji oraz narzędzi sprostają wymaganiom najbardziej zaawansowanych projektów.

CAD do projektowania zaspokaja również potrzeby związane z marketingiem, a dokładniej, stwarza możliwość wykonywania wizualizacji produktów, które będą realnym odzwierciedleniem tych, które powstaną w przyszłości na podstawie projektu. Co więcej, program zapewnia szybkie sporządzanie dokumentacji technicznej oraz dostępny jest w wersji licencji wieczystej.